ПЕНЗИОНЕРСКЕ КАРТИЦЕ

18. април 2018.

 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је започео поделу Пензионерских картица свим корисницима са територије Градске општине Земун у Служби Фонда ПИО Нови Београд, Булевар уметности бр. 10. Картице су доступне за преузимање сваког радног дана од 8 до 15 часова.
 
Пензионерске картице Фонд израђује за све пензионере који су право на пензију остварили у Републици Србији, у складу са Правилником о пензионерској картици (”Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 18/18). Пензионерском картицом се доказује статус корисника који пензионерима омогућује да на законит начин доказују свој статус, уз лични идентификациони документ.
 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је једина институција која, у складу са законом, располаже базом података о пензионерима и гарантује за тачност статуса који се потврђује Пензионерском картицом.