ОТПОЧЕЛИ ЈАВНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЗЕМУН

04. јун 2018.

 
Градска општина Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање у периоду од 1. јуна до 31. септембра 2018. реализује три јавна рада: ”Инфо пулт и ажурирање базе података привредника”, ”Земунски еколози” и ”Архивирање предмета у архиви ГО Земун”. На ова три јавна рада биће ангажовано укупно десет незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање.
 
За Јавни рад ”Инфо пулт и ажурирање базе података привредника”, у шалтер сали Градске општине Земун, пуно радно време, ангажована су две особе.
Један запослени ће захваљујући познавању знаковног језика бити од велике помоћи суграђанима са оштећеним слухом и пружаће помоћ и старијим суграђанима, слепим особама, особама са инвалидитетом, и то у попуњавању захтева, прикупљању потребне документације и лакшем приступу стручним службама.
 
Такође, један запослени биће ангажован на ажурирању базе података привредника, што подразумева прикупљање, унос, обраду и контролу података у електронској форми, као и ажурирање постојеће базе привредника са територије ГО Земун.
 
На Јавном раду ”Земунски еко чувари”, који се спроводи од 1. јуна, ангажовано је шест лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Ова лица ће, у наредна четири месеца, радити на уређењу, чишћењу и кошењу запуштених зелених површина, обале Дунава, одводних канала и саобраћајница, а све у циљу унапређења животне средине, спровођења мера за њено очување и стварање лепшег и здравијег животног окружења.
 
На Јавном раду ”Архивирање предмета у архиви ГО Земун” биће ангажована две особе са инвалидитетом. Ангажована лица ће у наредна четири месеца бити ангажована на пословима општинске архиве и фотокопирања документације.
 
Реализацијом ових јавних радова, Градска општина Земун, у сарадњи са Националном службом за запошљавање пружа прилику радно способним корисницима новчане социјалне помоћи, Ромима, лицима са ниским квалификацијама, технолошким вишковима, као и особама са инвалидитетом, да брже и лакше дођу до посла.
Ангажована лица примају одговарајућу месечну накнаду за обављени посао, као и накнаду за превоз.