ОТПОЧЕЛИ ЈАВНИ РАДОВИ У ОПШТИНИ ЗЕМУН

03. јун 2019.

 

Градска општина Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање у периоду од 3. јуна до 2. октобра 2019. године реализује три јавна рада: ”Израда фотодокументације споменика, спомен обележја скулптуралних дела, цркава и верских заједница на подручју ГО Земун”, ”Земунски еко редари” и ”Социјална инклузија – Инфо пулт и ажурирање базе података”.

 

На ова три јавна рада биће ангажовано укупно једанаест незапослених лица са III, IV и VII степеном стручне спреме са евиденције Националне службе за запошљавање.

 

За Јавни рад ”Израда фотодокументације споменика, спомен обележја скулптуралних дела, цркава и верских заједница на подручју ГО Земун”, ангажоване су четири особе, које ће креирати фотодокументацију која је као полазиште неопходна на послу заштите и очувања културне баштине

 

На Јавном раду ”Земунски еко редари”, ангажовано је троје лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Ова лица ће, у наредна четири месеца, радити на евидентирању површина које су заузете отпадом и смећем, како би се унапредило и контролисало управљање отпадом, што је превентивна мера у одржавању и заштити животне средине.

 

На Јавном раду ”Инфо пулт и ажурирање базе података” биће ангажоване четири особе са инвалидитетом. Ангажована лица ће у наредна четири месеца бити запослена на пословима ажурирања базе података, архивирању предмета, скенирању документације и другим административним пословима.   

 

Реализацијом ових јавних радова, Градска општина Земун, у сарадњи са Националном службом за запошљавање пружа прилику незапосленим лицима и лицима са инвалидитетом да стекну радна искуства и лакше дођу до посла.

 

Спровођење јавних радова је активна мера коју Градска општина Земун и Савет за запошљавање спроводе у складу са Локалним акционим планом запошљавања.