ОП-У-9/17

28. јул 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-9/17.
Услуга превоза ученика

 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена конкурсне документације

Додатне информације 2

Измена Конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору