ОП-У-8/18

12. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-8/18
Услуге еко патроле

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору