ОП-У-7/15

08. јун 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак – услуге –
Превоз ученика основних и специјалних школа у школској 2015./2016. години
за подручје општине Земун, број: ОП-У-7/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – отворени поступак – услуге –
Превоз ученика основних и специјалних школа у школској 2015./2016. години
за подручје општине Земун, број: ОП-У-7/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњења и измена КД

Појашњења КД и измена КД 2

Измена КД 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Пријава

Обавештење о закљученом уговору