ОП-У-7/18

15. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-7/18

Услуге штампања, блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штамапње земунских новина обликована по партијама
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Додатне информације/појашњења 2
Конкурсна документација Измена 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2
Одлука о додели уговора – Партија 3
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 1 – Услуге штампања
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 3 – Израда промотивног материјала
Обавештење о закљученом уговору – ПАРТИЈА 2 – Штампање Земунских новина