ОП-У-5/16

09. јун 2016.

Позив за подношење понуда за јавну набавку – отворен поступак – превоз ученика основних и специјалних школа у школској 2016/2017. години за подручје општине Земун.
Број јавне набавке ОП-У-5/16.
Конкурсна докуметација за јавну набавку – отворен поступак – превоз ученика основних и специјалних школа у
школској 2016/2017. години за подручје општине Земун.
Број јавне набавке ОП-У-5/16.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена 1 КД

Одлукa о додели уговора

Обавештење o закљученом уговору