ОП-У-4/17

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења конкурсне докумантације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за ЈН – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције по партијама – Партија 1

Одлука о додели уговора за ЈН – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције по партијама – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о једностраном раскиду оквирних споразума