ОП-У-4/14

29. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  БРОЈ ОП-У-4/14

УСЛУГЕ KAФЕ КУХИЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ  УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Измена КД

Обавештење о закљученом уговору