ОП-У-4/19

12. јун 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/19

Услуге осигурања, по партијама

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Додатне информације/појашњења 2

Конкурсна документација Измена 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о додели уговора за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1