ОП-У-3/17

21. април 2017.

Број набавке ОП-У-3/17
Позив за подношење понуда у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.
Конкурсну документацију у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама.

Партија 1 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у земљи
Партија 2 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у иностранству
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 1

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о првој измени оквирног споразума – Партија 1 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у земљи