ОП-У-3/14

18. август 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  БРОЈ ОП-У-3/14

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Појашњења КД и измена КД3

Појашњења КД и измена КД 2

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Појасњења КД и измена КД4

Обавештење о продузењу рока за подносење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору