ОП-У-3/19

21. мај 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-3/19
Набавка услуге еко патроле 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору