ОП-У-3/18

23. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-3/18

Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору