ОП-У-24/18

29. јануар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-24/18
Услуга стручног надзора над радовима на реконструкцији дела приземља у пословном објекту у улици Косовска број 9

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору