ОП-У-2/14

29. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  БРОЈ ОП-У-2/14

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

Измена КД

КД обезбеђење

позив за подношење понуда

Измена КД 2

Обавестење о продузењу рока за подносење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о обустави поступка јавне набавке