ОП-У-21/17

08. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-21/17
Услуге стручног надзора над радовима текуће поравке и одржавање осталих објеката – атарски путеви

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Скенирана одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору