ОП-У-2/18

02. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-2/18
Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења 2

Конкурсна документација Измена 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору