ОП-У-19/17

15. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-19/17
Услуга израде техничког решења и пројеката водоводне мреже

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација измена 1

Додатне информације/појашњења 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору