ОП-У-18/17

07. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-18/17
Услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 1

Одлука о додели оквирног споразума – Партија 2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму – Партија 1

Одлука о првој измени уговора о јавној набавци по оквирном споразуму – Партија 1