ОП-У-15/17

03. новембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-15/17
УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1 конкурсне документације

Додатне информације/појашњења 2

Конкурсна документација измена 1

Појашњење 3

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Одлука о измени уговора о јавној набавци по оквирном споразуму