ОП-У-12/18

17. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-12/18
Услуга одржавања сервера и мреже ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору