ОП-У-1/14

17. јул 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  БРОЈ ОП-У-1/14

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Измена kонкурсне документације IV

Измена kонкурсне документације III

Измена kонкурсне документације II

KD превоз ученика

Позив за подношење понуда

Појашњење КД и измена КД

Измена kонкурсне документације

Обавестење о закљученом уговору