ОП-У-11/15

10. јул 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак – услуга –
услуге мобилне телефоније, број ОП-У-11/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – отворени поступак – услуга –
услуге мобилне телефоније, број ОП-У-11/15

Позив за подношење понуда

КД

Појашњења 1

Појашњења 2

Појашњења 3

Појашњења 4

Обавештење о обустави поступка јавне набавке