OП-У-11/19

17. јул 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-11/19

Услуге израде софтвера за управљање предметима у архиви и писарници са услугом одржавања

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору