ОП-У-10/18

29. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/18
Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције, обликовано по партијама
Партија 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Партија 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Одлука о додели оквирног споразума – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – ПАРТИЈА 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 1
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 2
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 2