ОП-У-1/19

05. март 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-1/19
Услуга закупа опреме за штампање са одржавањем уређаја и заменом тонера 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1 и измена КД 1
Конкурсна докементација са изменама 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Одлука о првој измени уговора