ОП-Р-7/20

19. мај 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-7/20

Текуће поправке и одржавање некатегорисаних путева – асфалтирање

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Додатне информације/појашњења 3

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Одлука о првој измени уговора