ОП-Р-6/14

11. септембар 2014.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак ради закључења уговора за јавну набавку радова – Одржавање пословне зграде и објеката градске општине Земун, број јавне набавке ОП-Р-6/14

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку радова у отвореном поступку – Одржавање пословне зграде и објеката градске општине Земун, број јавне набавке ОП-Р-6/14

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

Измена КД

Појашњења КД

Појашњења измена КД2

Појашњења КД3

појашњења СА ДОПУНОМ измене КД 2

Појашњења КД4

Измена КД3

Обавештење о продужетку рока  за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору