ОП-Р-28/19

30. децембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-28/19

Текуће поправке и одржавање на водоводној мрежи

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору