ОП-Р-23/19

11. октобар 2019.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-23/19

 

Текуће поправке и одржавање дечијих игралишта, паркова и унутар блоковских површина (укључујући и саобраћајне површине) на подручју ГО Земун које се налазе на земљишту у јавној својини

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена Конкурсне документације 1

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму