ОП-Р-21/19

27. септембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-21/19

Текуће поправке и одржавање објеката ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Измена Конкурсне документације 1

Додатне информације/појашњења 2

Измена Конкурсне документације 2

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о једностраном раскиду оквирног споразума