ОП-Р-20/18

07. децембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-20/18
Радови на поправци степеништа на Гардошу

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о првој измени уговора о јавној набавци