ОП-Р-20/17

25. децембар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-20/17
Текуће поправке и одржавање осталих објеката-атарски путеви

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација измена 1

Додатне информације/појашњења 2

Одлука о додели уговора

Текуће поправке и одржавање осталих објеката – атарски путеви