ОП-Р-18/18

10. јануар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-18/18
Капитално одржавање објеката ГО Земун

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Конкурсна документација Измена 1
Додатне информације/појашњења 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација Измена 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Одлука о првој измени уговора о јавној набавци

Одлука о другој измени уговора о јавној набавци

Одлука о трећој измени уговора о јавној набавци