ОП-Р-17/17

06. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-17/17
Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Додатне информације/појашњења и измена 1

Конкурсна документација измена 1

Одлуке о додели оквирних споразума

Одлуке о додели оквирних споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2