ОП-Р-15/18

20. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-15/18
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручију ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора о јавној набавци