ОП-Р-14/15

01. октобар 2015.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке отворен поступак – радови – Уређење атарских путева, број ОП-Р-14/15
Kонкурснa документацијa у поступку јавне набавке отворен поступак – радови – Уређење атарских путева, број ОП-Р-14/15
Позив за подношење понуда
КД
Измена КД
Измена 2 и појашњења 1
Измена 3 и појашњења 2
Измена 4 КД
Обавештење о продужењу рока за подношење пријава – Пријава 1
Одлука о додели уговора