ОП-Р-13/17

15. септембар 2017.

Набавка радова – радови на санацији и одржавању аутобуских стајалишта
Број јавне набавке ОП-Р-13/17
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена 1

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка