ОП-Р-1/16

25. фебруар 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун.Број ОП-Р-1/16.
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку радова – уређење некатегорисаних путева на територији ГО Земун.Број ОП-Р-1/16.

Позив за подношење понуде

КД

Појашњење 1 и измена 1

Појашњење 2

Појашњење 3 и измена 2

Појашњења 4 и измена 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору