ОП-Р-10/15

20. август 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – отворени поступак – радови –
Одржавање пословне зграде и пословног простора – Регионални центар за таленте, по партијама – Партија 1, број ОП-Р-10/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку – радова –
Одржавање пословне зграде и пословног простора – Регионални центар за таленте, по партијама – Партија 1, број ОП-Р-10/15

Позив за подношење понуда

КД

Измена позива за подношење понуда и КД

Измењен позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Скенирана одлука о додели уговора