ОП-Р-10/19

28. јун 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-10/19

Текуће поправке и одржавање основних школа на територији ГО Земун

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Одлука о првој измени оквирног споразума о јавној набавци радова