ОП-P-2/15

25. март 2015.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке радова – радови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број ОП-P-2/15

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку радова Pадови на санацији крова пословне зграде и пословног простора – Дом културе Угриновци, број ОП-P-2/15

Позив за подношење понуде

Појашњење КД

Појашњење КД2

Појашњење КД3

Појашњење КД4

Појашњење КД5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору