ОП-Д-9/18

22. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-9/18
Набавка возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору