ОП-Д-8/14

06. новембар 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

јавни позив

правилник

изјава

захтев за пријављивање

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, БРОЈ ОП-Д-8/14
НАБАВКА ДОБАРА-СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГО ЗЕМУН

Конкурсна документација

позив за подношење понуда

Измена КД1

Појашњења КД

Обавештење о закљученом уговору