ОП-Д-6/17

01. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-6/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка добара – Набавка горива.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке