ОП-Д-5/17

05. јун 2017.

Број јавне набавке ОП-Д-5/17.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Конкурсна документација за јавну набавку у отовореном поступку – набавка добара – Закуп опреме за штампање са услугом за одржавања.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору