ОП-Д-5/14

05. август 2014.

ЈАВНА НАБАВКА  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК,  БРОЈ ОП-Д-5/14

НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Обавештење о закљученом уговору