ОП-Д-25/19

22. новембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-25/19

Набавка рачунара са монитором

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору